منتظر نمایشگاه دوازدهم درب و پنجره در تیرماه ۹۹ باشید

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته  تقریبا اولین نمایشگاه جدی و رسمی است
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته  تقریبا اولین نمایشگاه جدی و رسمی است که بعد از کرونا قرار است در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردد.
این نمایشگاه از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ تیرماه برپا خواهد شد و مجری آن شرکت بین المللی و بازرگانی تهران است.
 
نشانی سایت نمایشگاه دوازدهم
 
http://titexgroup.com