افزایش بیست درصدی هزینه مشارکت در نمایشگاه تهران از سال ۹۹

نمایشگاه هایی که در سایت نمایشگاه بین المللی تهران  از تیرماه سال جاری و بعد از کرونا قرار است برگزار شود 

نمایشگاه هایی که در سایت نمایشگاه بین المللی تهران  از تیرماه سال جاری و بعد از کرونا قرار است برگزار شود با افزایش بیست درصدی هزینه زمین و مشارکت همراه خواهد شد.
بر اساس اطلاعاتی که در سایت
مجریان نمایشگاهی منتشر شده است در سالن های گرید A قیمت زمین خام در سال ۹۸ بالغ ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع بود که این مبلغ در سال جاری به ۱۴۴ هزار تومان افزایش یافته است.
این قیمت برای سال های گرید ‌B در سال ۹۹ بالغ بر ۱۳۸ هزار تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.