الکامپ یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های کشور است که مورد استقبال حجم زیادی از شرکت ها و بازدیدکنندگان قرار دارد و چندسالی است که در تیرماه گرم تابستان برگزار می گردد.

در نمایشگاه امسال، شرکت پارسان موفق شد طراحی و اجرای ۵ غرفه را به صورت همزمان عهده دار باشد که تجربه خوب و ارزشمندی بود و موجب افتخار برای شرکت پارسان به شمار می رود.

این غرفه ها عبارت اند از:

۱: غرفه شرکت آریا لیزر ایرانیان، به مساحت حدود ۴۵۰ متر مربع در سالن ۳۸

۲: غرفه شرکت فوتبالیکا، به مساحت حدود ۸۰ متر مربع در سالن ۳۱

۳: غرفه ی سازمان فناوری فناوری اطلاعات شهرداری تهران، به مساحت ۲۷۰ متر مربع در سالن ۸و ۹

۴: غرفه میز خدمت شهرداری، به مساحت ۴۰ متر مربع در فضای باز

۵: غرفه برنامه هکاتون در سالن اختصاصی ۲۵ پارسان، خیال راحت مشتریان را به ارمغان می آورد.