غرفه سازی مدولارویژه – ماکسیما(مستر)

سازه های اسپیس یکی از رایج ترین سازه های نمایشگاهی برای محیط داخل و بیرون سالن های نمایشگاهی است.قیمت ارزان ، انعطاف پذیری در نصب و زمان اندک برای نصب از ویژگیهای این سازه می باشد.
پارسان آماده ارائه خدمات طراحی و نصب غرفه های نمایشگاهی با سازه های اسپیس در فضای درونی و بیرونی و برای موارد استفاده خاص میباشد.