شرکت پارسان عطف به تجربیات و سوابق خود آماده ارائه کلیه خدمات پشتیبانی و لجستیکی شامل موارد زیر به مشتریان محترم در داخل و خارج از کشور میباشد .

کافی است با ما تماس بگیرید تا در خصوص هرکدام از موارد فوق ، شمارا راهنمایی کنیم

خدمات مسافرتی و اقامتی

خدمات صدور ویزا

خدمات مترجم به زبانهای مختلف

خدمات غرفه دار

خدمات کترینگ