آنچه ما انجام میدهیم:

خدمات تخصصی نمایشگاهی، امروز صنعت و حرفه ا ی است که حتما باید در
آن تجربه داشت، متعهدانه عمل کرد و از همه ابزارهای خلاقیت و نوآوری بهره برد.
شرکت پارسان چند سالی است که در عرصه ارائه خدمات تخصصی نمایشگاهی
در داخل و به ویژه در خارج کشور فعالیت و تجربه دارد و هر ساله نیز به حجم
تعهدات و سفارشاتش افزوده می شود.

پارسان افنتخار دارد تا خدمات خود را به مشتریان خود در داخل و خارج از کشور ارائه نماید

خدمات غرفه سازی در کشورهای:

 • ایران
 • اروپا به ویژه کش.رهای آلمان،ایتالیا،فرانسه،انگلیس و …
 • ترکیه، استانبول
 • امارات، دوبی

خدمات نمایشگاهی پارسان:

 • ارائه خدمات مشاوره، مدیریت و اجرا در زمینه برگزاری غرفه های
  مستقل و گروهی در داخل و خارج کشور
 • ارائه خدمات طراحی و غرفه سازی تخصصی و سفارشی در
  داخل و خارج کشور به ویژه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا،
  امارات، ترکیه و افغانستان
 • ارائه خدمات تبلیغاتی و گرافیکی مورد نیاز
 • ارائه خدمات لجستیکی، پشتیبانی، اقامتی و مسافرتی، ترجمه،
  پذیرائی