اجرای غرفه ساپکو در نمایشگاه موتورشوی بلونیای ایتالیا، با همت پارسان

  • Views 641
  • Likes
  • Rating 12345

غرفه شرکت ساپکو و شرکت های وابسته در نمایشگاه Motor Show بلونیای ایتالیا، در ماه گذشته توسط گروه شرکت‌های پارسان و top طراحی و اجرا گردید.
این غرفه بالغ بر ۱۱۰ مترمربع بود و با سازه های چوبی اجرا گردید.

Leave a Comment

12 − six =