طراحی و ساخت پاویون گردشگری ایران در نمایشگاه های اتریش و فرانسه

  • Views 592
  • Likes
  • Rating 12345

گروه شرکت های پارسان و شرکت آلمانی top عهده دار طراحی و ساخت و اجرای پاویون های گردشگری ایران در نمایشگاه های فرین وین اتریش و تاپ رضای فرانسه بودند.
این گروه اجرای غرفه های پاویون های گردشگری ایران در نمایشگاه های Bit میلان ایتالیا، FITUR اسپانیا، ITB برلین، Ferien وین را نیز بر عهده دارد.

Leave a Comment

8 − 5 =