ساخت غرفه همسان گروه AGU در نمایشگاه سراسر کشور

  • Views 493
  • Likes
  • Rating 12345

شرکت پارسان، طراحی و ساخت غرفه شرکت AGU در نمایشگاه های قطعات خودرو در شهرهای زیر را برعهده داشت.
به دلیل تقاضای مشتری برای داشتن غرفه ای با طرح های یکسان و اقتصادی بودن هزینه آن، شرکت پارسان این غرفه ها را با سازه ماکسیما و ترکیب چوب اجرا نمود و در شهرهای اهواز، گرگان، رشت، قائم شهر، سنندج، یزد اجرا نمود.

Leave a Comment

four × one =